.به وب سایت شخصی میلاد بازدار خوش آمدید
Milad Bazdar

هماهنگی جهت انجام امور شبکه و کامپیوتر از طریق

.شماره زیر امکان پذیر می باشد


milad@bazdar.ir


Milad Bazdar QR


Bazdar_IR_Instagram Bazdar_IR_Telegram Bazdar_IR_Aparat